0905.548.702

Sản xuất hậu kỳ phim

CÁC BƯỚC SẢN XUẤT HẬU KỲ

  • Thay đổi định dạng các cách cảnh quay sang video, DPX, hoặc OpenEXR bằng máy telecine hoặc máy quét phim Motion picture hiện đại hơn.
  • Biên tập nội dung phim hoặc sản phẩm video thành nội dung hoàn chỉnh.
  • Chỉnh sửa nhạc phim, lồng ghép hiệu ứng hình ảnh, âm thanh bằng các phần mềm và thiết bị hiện đại.
  • Chuyển đổi 3D lập thể trong trường hợp nội dung được quay ở định dạng 2D và cần phát hành dưới dạng 3D
  • Phân loại màu (và hiệu chỉnh màu) trong một bộ màu.

 

 

Thông tin chờ cập nhật